เมล็ดพันธ์ุปาล์มสุราษฎร์ 2

พันธุ์ปาล์มสุราษฎร์2

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 (เดลี่ x ลาเม่ หรือ Deli x La Me)

ประวัติ

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎธานี 2 หรือคู่ผสมหมายเลข 37 รหัสพันธุ์ IRH618:158T x C 2120:184D ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์หมายเลข 106 (IRH618:158T กลุ่มพันธุ์ La Me) กับพันธุ์หมายเลข 67 (C 2120:184D กลุ่มพันธุ์ Deli Dura) เมื่อปี 2533 ที่ประเทศคอสตาริก้า และนำมาทดสอบที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2533-2544 ในแปลงเดียวกับลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 และคู่ผสมอื่นๆ จำนวน 18 คู่ผสม โดยมีพันธุ์มาตรฐานของบริษัท ASD หมายเลข 142 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

ลักษณะเด่น

  1. ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (ในช่วงอายุ 3-10 ปี) 3.62 ตัน ต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์มาตรฐาน 31 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่า พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
  2. ทนแล้ง คือ ให้ผลผลิตทะลายสดค่อนข้างสม่ำเสมอ ในพื้นที่ ปลูกที่มีความเหมาะสมปานกลาง
  3. ต้นเตี้ยกว่าพันธุ์มาตรฐาน (เมื่ออายุ 9 ปี พบว่าลูกผสม สุราษฎร์ธานี 2 มีความสูงเพิ่ม 48 เซนติเมตรต่อปีในขณะที่ พันธุ์เปรียบเทียบมีความสูงเพิ่ม 65 เซนติเมตรต่อปี)
  4. มีเนื้อในหนา เนื้อในต่อผล 9.90 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ส่วน พันธุ์มาตรฐาน มีเนื้อในต่อผล 7.50 เปอร์เซ็นต์

ข้อจำกัด

เนื่องจากการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F.)

จึงไม่ควรนำเมล็ดที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะทำให้ได้ปาส์มน้ำมันที่มีการกระจายตัว เช่น

ได้ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะกะลาหนาหรือท ะลายฝ่อ ทำให้ผลผลิตต่ำ น้ำมันน้อย

พื้นที่แนะนำ

สามารถปลูกได้ในพื้นที่เหมาะสม และเหมาะสมมาก ในกรณีพื้นที่เหมาะสมปานกลางควรมีการให้น้ำในช่วงแล้ง