สาเหตุที่จะต้องมีการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์ม

1. ต้นกล้ามีความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรม

การแปรปรวนเกิดจากการกลายพันธุ์ ถ้าผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ดี ความแปรปรวน

ของต้นกล้าในแปลงเพาะควรจะน้อยกว่า 5%

2. ความผิดปกติทางด้านสรีระในขณะผสมเกสร

ในฤดูฝนการเก็บรักษาละอองเกสรเพื่อใช้ผสมพันธุ์จะมีปัญหาน้อยเกี่ยวกับความมีชีวิตของละอองเกสร

ส่วนในฤดูแล้งถ้าตันปาล์มขาดน้ำจะมีผลกระทบต่อคุณภาพและความแข็งแรงของคัพภะในขณะพัฒนาทำให้เมล็ด

พันธุ์ไม่สมบูรณ์ จะเกิดลักษณะผิดปกติของตันกล้าได้

3. เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ำ

ถ้าควบคุมคุณภาพเมล็ดไม่ดีพอ จะพบเชื้อโรคที่เมล็ด หรือถ้ามีการคัดเลือกเมล็ดไม่ได้มาตรฐาน มีผลทำให้ได้

ต้นกล้าอ่อนแอมากขึ้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

บทความอื่นๆ