การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การเตรียมต้นกล้าปาล์มที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงจริง

การปฏิบัติในชั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดหรือหลีกเลี่ยงการชะงักการเจริญเติบโตของต้นกล้าจาก

การเคลื่อนย้ายไปปลูก (Transplanting shock) ควรปฏิบัติดังนี้

  1. ก่อนการเคลื่อนย้ายต้นกล้า 1 เดือน ควรใช้มีดหรือกรรไกรที่คมและสะอาดตัดรากของต้นกล้าที่แทงทะลุผ่านรูถุงออกมาข้างนอก 50% และหลังจากนั้น 2 สัปดาห์จะตัดรากที่แทงทะลุถุงที่เหลือทั้งหมด
  2. ถ้าต้นกล้ามีใบขนาดใหญ่กว่าปกติ ควรตัดปลายใบออก 20% แต่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อทรงพุ่ม
  3. ก่อนการเคลื่อนย้ายตันกล้า 1 สัปดาห์ ควรงดการให้น้ำและปุ๋ยเพื่อเตรียมต้นกล้าให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก
  4. การเคลื่อนย้ายต้นกล้าจะต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

บทความอื่นๆ